Leaderprojekt 2012-2014

Leaderprojekt 2012-2014

Vid en första anblick ser Långaryd ut som en vanlig liten by, men under den stilla ytan ruvar en enorm livskraft. Här finns en lång och stark tradition av att genomföra saker gemensamt. Vartannat år anordnas Långaryds marknad, en gammeldags marknad som tar dig tillbaks till sekelskiftet 18-1900. Marknaden lockar tusentals besökare och lever vidare enbart på de ideella krafter som finns i bygden. 2012-14 pågick ett projekt finansierat av Leader Halland med medfinansiering av Hylte kommun i Långaryd. Projektet fick namnet Långaryd – Världens släktbygd. Resultatet av projektet finns beskrivet i slutrapporen som du finner längs ner på denna sida.

Nyarpsläger 2013

Gustav Fager-gruppens flagga vid Nyarpslägret 2013.

Landeryds Järnvägsmusum

Guideutbildningen vid Landeryds Järnvägsmuseum.

Beskrivning av projektet

Hemsidan som du just nu är inne på är framtagen inom projektet. I vår ambition att tillgängliggöra bygden har vi skapat en dramatiserad visning ”I Långarydssläktens fotspår”. Under sommaren håller vi läger för barn och ungdomar. En stor del av arbetet är att identifiera besöksmål i Långaryd och Landeryd, sätta upp skyltar och ta fram en besökskarta. Vi jobbar också på olika sätt för att fler ska se möjligheten att bosätta sig här. Nyarps bygdegård som ligger i Långaryd upprustas inom projektet för att kunna fungera som besökscentrum och för att ha kapacitet att ta emot 150 besökare. Bland annat ha en altan byggts och serveringsköket har fått nya arbetsytor och utrustning. I den stora salen byggs en utställning som handlar om Långaryds historia och Långarydssläkten. Slutligen fick vi ytterligare bidrag för att skylta upp en cykelled, Släktleden, mellan Gislaved och Halmstad, via Långaryd förstås!

Hur går arbetet till?

Projektet är initierat och ägs av Långaryd-Landeryd i Samverkan, som har sökt och fått bidrag från Leader Halland, Hylte kommun och LAG. En styrgrupp bestående av sex personer ur Samverkan styr projektet i rätt riktning. Projektledare Sofia Lindstedt, är anställd under projekttiden och Maria Lönnegren-Wikensten är anställd under våren 2014 för att arbeta med cykelleden.

Arbetet bygger till stor del på ideella krafter. Alla delprojekt är knuten till en arbetsgrupp som bidrar med kunskap, tid och bestämmer innehåll och utförande. De boende i bygden är alltid välkomna att lämna synpunkter och att delta i de olika delprojekten. I ryggen har vi redan ett par tusen ideella timmar.

Långaryd – Världens släktbygd

Långaryd är just nu inne i en fas av utveckling. Vi i Långaryd önskar att fler unga vill bosätta sig i bygden, och förra året bjöd på en babyboom. Bygdens besöksmål utvecklas och historien kring bygden lyfts fram. Fiberoptik för bredbandet har snart nått bygden och ger ytterligare förutsättningar för företagare att verka här. Det ska vara enkelt att göra en utflykt till Långaryd och enkelt att se vilka möjligheter det finns att bo och leva här.

Långaryd – Världens släktbygd är ett landsbygdsutvecklingsprojekt som går ut på att skapa fler förutsättningar för turister att hitta hit och ta sig runt bland bygdens besöksmål, att visa på möjligheterna att bo och leva här samt driva företag i Långaryd och Landeryd. En av målgrupperna i projektet är Långarydssläkten som härstammar härifrån. Initiativtagare till projektet är Långaryd-Landeryd i Samverkan.

Bygdegården (8)

Altanen vid Nyarps bygdegård, byggdes inom projektet.

Kontakta oss!

Följ oss gärna på Facebook:
www.facebook.com/langaryd

Landsbygd

Leader+färg

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Resultat och beskrivning av vårt Leaderprojekt Långaryd – Världens släktbygd finner du här:

Slutrapport Leader 20150216

Inlägg från Facebook

Läs mer på Facebook

Tråkigt att tvingas ställa in ännu ett evenemang. Vi ser fram emot folkfesten 2021!Årets Tågdagarna i Landeryd den 5-6 september ställs in beroende på osäkerheten kring corona-viruset.

– Det har varit ett tungt beslut att ta. Men vår föreningsstyrelse, liksom våra främsta lokala arrangörspartners, Landeryds GoIF och Landeryds Samhällsförening, ser inga möjligheter att genomföra evenemangsdagarna under rådande omständigheter, säger
Landeryds Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.

– Tågdagarna bygger på mängder av ideella arbetsinsatser och intensivt nätverkande mellan
många parter, men också ekonomiska satsningar, bl a på marknadsföring, tryckning av
biljetter och avtal med trafikoperatörer. Det är inte ansvarsfullt att genomföra allt detta om
vi inte säkert vet att Tågdagarna kan genomföras, fortsätter han och tillägger:

– Vi har också fått signaler, som pekar på att en del av den nödvändiga ideella arbetsstyrkan
kommer att avstå från att engagera sig i år, med hänvisning till corona-viruset. Till detta kommer en farhåga om att många presumtiva Tågdagarna-besökare kommer att stanna
hemma i år av samma skäl. I fjol lockade evenemangsdagarna cirka 11 000 besökare/resenärer till berörda orter. Avsevärt färre besökare skulle äventyra Tågdagarnas ekonomi. Till bilden hör att Hallandstrafiken nyligen meddelat att man i år inte har möjlighet att köra
de gratis Krösatågen Halmstad-Landeryd T/R, som tillfört Tågdagarna ett stort antal besökare och resenärer.

– Vi har all förståelse för att Hallandstrafiken, pressat av kraftigt minskat kollektivresande, kommit till denna slutsats. Vi värdesätter det hittillsvarande samarbetet och hoppas på en
fortsättning nästa år, 2021, säger Per-Yngve Bengtsson. Han och föreningen hoppas nu att det ekonomiska evenemangsstöd, som man beviljats av Hylte kommun och Region Halland kan överföras till nästa års arrangemang den 4-5 sep 2021.

För mer information kontakta LJM:s ordförande
Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller
LJM:s sekreterare Peter Folkeson, 070-428 13 35.
... Läs merLäs mindre

Läs mer på Facebook

Har du missat köpa ditt stratkort? Än är det tid att hinna motionera 10 gånger innan midsommar...

INFO OM MOTIONSVINSTEN
Under perioden från Annandag påsk till midsommarafton har du möjlighet att vara med i vårt evenemang Motionsvinsten. Startkorten kostar 100 kr, du motionerar 10 gånger och ditt startkort blir en lott i ett lotteri där fina vinster utlovas! Du väljer själv på vilket sätt du vill röra på dig; trädgårdsarbete, promenad, cykeltur, löppass, ridtur, fotbollsträning - vi motionerar alla utifrån våra förutsättningar.

Vi börjar sälja startkort vid Långaryds församlingshem annandag påsk 13 april kl 15-15.30. Därefter kan startkort köpas under hela perioden av Anna Roos Anna.roos@langaryd.nu/ 070-6623552, Terese Borg Terese.borg@langaryd.se eller Mia Gedda på Olanders blommor i Hyltebruk.

Även om vi inte kan motionera tätt inpå varandra så kan vi göra det tillsammans i detta evenemanget!

Hör av dig om du har frågor!

Välkommen med!
... Läs merLäs mindre

Läs mer på Facebook